Ni gauper går en usikker fremtid i møte fra torsdag, skriver Malvikbladet.no.

Regional rovviltnemnd har vedtatt at det kan felles 9 gauper under årets kvotejakt i Sør-Trøndelag. Jakta starter torsdag 1. februar og jaktperioden går til og med 31. mars.

Det kan i følge fylkesmannens nettsider jaktes gaupe på følgende jaktområder:

Oppdal og Rennebu kommuner: 2 gauper (maksimalt 1 voksen hunngaupe)

Holtålen og Midtre-Gauldal kommuner: 1 gaupe

Selbu og Tydal kommuner: 2 gauper (maksimalt 1 voksen hunngaupe)

Fosenhalvøya inkludert hele Namdalseid kommune og Namsos kommune sør for Namsenfjorden og vest for Løgnin: 4 gauper (maksimalt 2 voksne hunngauper).

Ettersom gaupe klassifisert som storvilt, er derfor aldersgrensen for utøvelse av jakt og/eller fangst på denne arten satt til 18 år.

Alle som driver jakt/felling på gaupe må ha med dokumentasjon på betalt jegeravgift og gyldig skyteprøve. Grunneierens tillatelse må innhentes for det aktuelle jaktterreng.

Alle som deltar i gaupejakt plikter å holde seg oppdatert om jaktområder, kvotens størrelse, gjenværende kvote.

Kvotetelefon i for jaktområder sør for Trondheimsfjorden er 900 65 298 og kvotetelefon for Fosen er 931 60 221. Felling eller forsøk på felling av gaupe skal umiddelbart meldes på kvotetelefonen.

Jegeren skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale og jegeren skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller fylkesmannen/lisensutsteder.

Under kvotejakta i 2006 ble det felt 1 gaupe i Sør-Trøndelag (Åfjord på Fosenhalvøya), og 17 gauper i Nord-Trøndelag.

I tilegg har 3 gauper i Nord-Trøndelag samt 2 gauper i Sør-Trøndelag blitt påkjørt av bil i 2006.