Odd Martinsen sa seg fornøyd med det han så da han og resten av referansegruppen var på befaring i Oppdal i dag for å se nærmere på OL-mulighetene i Oppdal.

Været var ikke det beste under befaringen, men dagens værforhold i Oppdal vil selvfølgelig ikke bli viet noen plass i Martinsens-utvalgets vurdering av Trondheim 2018 som mulig OL-arrangør. Martinsen-utvalget leverer sin vurdering av de tre søkerbyene Oslo, Trondheim og Tromsø til styret i Norges Idrettsforbund 19. mars. Styret i idrettsforbundet velger den norske søkerbyen i løpet av fredag 30. mars.

– Vårt mandat er ikke å legge fram en innstilling med rangering av de tre norske søkerbyene. Vårt mandat er å legge fram en vurdering som idrettsstyret kan bruke i sitt videre arbeid med å peke ut den norske kandidaten. Besøket har i Oppdal har på alle måter vært nyttig, sa Odd Martinsen før han reiste videre til Trondheim for der å vurdere resten av Trondheim 2018 sine anlegg, fasiliteter og infrastruktur. .