Næringseiendommer solgt for tilsammen 25,5 millioner