Ber om sikringstiltak før forkjørsvei

Naboene til Gamle Kongevei frykter ulykker på den høyt trafikkerte strekningen. Trygve Sande, Marit Klokseth, Amund Asphaug og Geir Plassen tar imot Erik Plassen, Audun Asphaug , og Markus og Håkon Plassen som kommer hjem fra skolen.