Den første pasienten på sykehjemmet fikk operert bort øyet

foto
Dette bildet av Oppdal sykehjem på Vang ble trolig tatt da sykehjemmet var nybygd.