Mener alternativet er for dårlig: Krever vannutbygging på anbud