Overleverte sju banankasser med varer til de som trenger det

foto