- Barnehagekapasiteten i Oppdal er stor nok som den er

foto