Elleve nordtrønderske kommuner samt Oppdal kommune velger SpareBank 1 SMN som hovedbank for de nærmeste årene. Kommunene representerer et samlet bankinnskudd på 800 millioner kroner.

Oppdal kommune valgte SpareBank 1 SMN som hovedbank for tre nye år med opsjon på forlengelse i ett år til. Kommunen har innskudd på 115 millioner kroner. Ingen andre banker deltok i kampen om anbudet.

- Vi er veldig godt fornøyd med å fortsatt være Oppdal kommune sin bankforbindelse i nye tre (fire) år, sier Frøydis Aalberg Jacobsen, banksjef i SpareBank1 SMN i Oppdal.

- Kommunen er den største arbeidsplassen i bygda, og er svært viktig for sysselsetting og utviklingen i kommunen. Med dyktige politikere og en stødig administrasjon som har fokus på å gjøre det beste for både oss som bor her, og alle som driver næring, er vi svært glade for å være en medspiller videre, og takker for tilliten, fortsetter Aalberg Jacobsen.

Tre ulike kommuneanbud har alle endt opp med banken som foretrukken hovedbank.

- Dette tar vi som en tillitserklæring og en god motivasjon for å fortsette satsingen lokalt. Vår posisjon som digital bank med lokal og personlig signatur står sterkt – og skal bli enda sterkere. Tilstedeværelse er fortsatt viktig. Vi lover å levere gode og effektive banktjenester til glede for kommunene og deres brukere av tjenestene, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.