I september hadde representanter fra Vangslia Panorama AS forhåndskonferanse etter plan- og bygningsloven med Oppdal kommune, der forholdet til reguleringsplan og framdrift ble drøftet.

- Vangslia Panorama viste fram skisser for utbyggingen, og vi klargjorde blant annet krav i reguleringsplanen, forteller byggesaksbehandler Vegard Kilde til Opdalingen.

– Kravet om at tapte parkeringsplasser skal erstattes var en av flere ting som ble klargjort, forteller han.

Han forteller at kommunen også presiserte viktigheten av at de har en dialog med andre som er involvert i planene i Vangslia.

Med på forhåndskonferansen med bygningsmyndighetene var også Kent Andre Foss, der han representerte Vangslia Panorama AS.

- Ja, det stemmer at jeg er med, sier Foss når vi ringer han.

Foss er daglig leder i Pannotia AS, og firmaet Takst og Fukt Konsult AS i Trondheim.

Han forteller at han så langt ikke har hatt annen tilknytning til Oppdal enn noen skiturer.

- Jeg har et ønske om å være med for å få til noe fint sammen med de andre investorene, med litt ny og ungdommelig giv, forklarer Foss.

- Men vi er helt i starten, og det er for tidlig å si noe mer om planene, avslutter Foss, og henviser til Endre Kolbjørnsen for mer informasjon.

90 nye leiligheter

Planene i Vangslia Panorama omfatter fem leilighetsbygg med inntil 90 leiligheter totalt.

– Ja, det stemmer at vi nå tar opp igjen ideen om å bygge på denne tomta, forteller Endre Kolbjørnsen til Opdalingen.

Kolbjørnsen er deleier i tomta, sammen med Edgar Wisløff, som i sin tid kjøpte tomta av Johan Schønheyder i 2009.

Wisløff solgte leketøyskjeden Edwis til danske BR-Leker i 2007. Noen av millionene han tjente på salget har han blant annet investert i Vangslia Panorama.

– For oss er det litt tilbake til start, og akkurat nå er vi helt på skissestadiet, sier Kolbjørnsen.

Han forteller at de i forhåndskonferansen med kommunen blant annet drøftet en rekkefølge for utbygging av de fem leilighetsbyggene.

– Vi har nå hatt en runde med kommunen, og vi har også en god dialog med Wenaas-gruppen, forteller Kolbjørnsen.

– Det jo er i alles interesse av vi får til noe her.

Avventer markedet

Kolbjørnsen vil ikke røpe noen framdriftsplan for prosjektet, samtidig som forhåndskonferansen viser at planarbeidet er i gang.

Arkitekt Håvard Eide i Heat Arkitekter deltok på forhåndskonferansen med bygningsmyndighetene i Oppdal.

– Framdrifta er avhengig av mange ting, ikke minst markedet, sier Kolbjørnsen.

Han forteller at de ikke har bråhast med å komme i gang, og at de vi ta ting etter hvert.

– Samtidig er det jo den beste tomta i Oppdal, legger han til.

Han forteller at det vil bli en etappevis utbygging av de fem leilighetsbyggene.

Ifølge forhåndskonferansen kan det være aktuelt med de to første byggene allerede nå i en rammesøknad til kommunen.

Oppdal kommune hadde også som innspill til tiltakshaveren at de burde vurdere å gjennomføre en ny reguleringsplan for området.

– Vi har sittet på denne tomta i ni år, og har i alle fall ikke tenkt å sitte på den i ni nye år uten at noe skjer, avslutter Kolbjørnsen.