Den profilerte arkitekten, som blant annet har tegnet Kjell Inge Røkkes Oppdals-hytte noen steinkast unna sin egen, ser seg nødt til å selge på grunn av sviktende helse. Finn Sandmæl er kjent for å ha tegnet de dyreste villaer og fritidsboliger i Norge, noe som gjør at hans bygg ofte setter prisrekorder, selv i tøffe tider som nå. Sandmæl har markert seg som kritiker av den lineære modernismen i norsk arkitektur, som han mener er for dårlig og repeterende.

Finn Sandmæl er blitt kalt arkitekturens svar på Odd Nerdrum fordi hans arbeider er klassiske, selektive og av høy kvalitet med gode priser som bare velstående har råd til.

På grunn av en muskelsykdom har Finn Sandmæl fått stadig mindre anledning til å bruke hytte-anlegget sitt i Oppdal, som etter fem års byggearbeider sto ferdig i 1993 og er på 320 kvm BRA. Derfor ønsker han nå å selge fritidsboligen som megleren har gitt karakteristikken ”særdeles flott standard”.

Strid om arkitektur

Finn Sandmæl har kritisert den dominerende modernismen i norsk arkitektur, og mener det er et stort problem at norske arkitekter ikke bryr seg om hva kunden ønsker. Selv hevder han at han bruker mye tid sammen med kunden for å få frem noe av sjelen til kunden i husene.

Sandmæl har opplevd å bli utskjelt av arkitektkolleger som mener han har et ”prangende formspråk”. I 2004 meldte Sandmæl seg ut av Norske arkitekters landsforbund, NAL.

Ny giv for gammelt håndverk

I næringslivet i Oppdal er det en utbredt oppfatning at Finn Sandmæls spektakulære arkitektur og hans store hytteprosjekter har bidratt positivt til å gi nytt liv til gamle håndverkstradisjoner og til utvikling av håndverksbaserte bedrifter i bygda som satser på lafting, treskjæring og arbeider i smijern og skifer.

-Positivt for Oppdal

-Finn Sandmæl har hatt stor positiv betydning for arbeids- og næringslivet i Oppdal, sier styreleder i Oppdal Næringsforening, Stig Flatmo. – Det at Sandmæl har brukt lokale arbeidere og leverandører der det har vært mulig, har gitt arbeid og faglig utvikling til mange oppdalinger, sier Flatmo, som peker på de positive ringvirkningene for reiselivet i kommunen.

Salget av Sandmæls fritidsbolig i Oppdal skal håndteres av megler Robert Mitani i Notar.