Torsdag var altså elgjakta in gang og det tok ikke lang tid før de første dyrene falt.

Lars Hevle felte en stor elgokse i Midtskogmorka. Det var en 13-spiring på rundt 300 kilo.