GENERELT

UP-distrikt 08 har også i 2008 lagt vekt på synlighet og subjektiv oppdagelsesrisiko, skriver UP sjef Bjørn Wold i en pressemelding.

Kontrollene har vært rettet mot prioriterte satsingsområder som aggressiv trafikkatferd fartsovertredelser, kjøring i ruspåvirket tilstand, og bruk av personlig verneutstyr, på prioriterte vegstrekninger.

PRIORITERTE STREKNINGER

Distriktet har de siste 8 år prioritert kontroll og overvåkning på 8 utvalgte strekninger hvor ulykkeshyppigheten er høy, hovedsakelig E6 fra Oppdal i sør til Steinkjer i nord, samt E 39 Klett-Orkanger og deler av Rv.17 Asp – Namsos – Overhalla.

REAKSJONER

Reaksjoner i form av anmeldelser, forenklede forelegg og gebyrer ble gitt til 8092 personer mot 10650 i 2007. Ca 9,8 % av de kontrollerte har fått en skriftlig reaksjon, mot 12,2 % i 2007.

FARTSKONTROLL

UP- patruljene stoppet 5288 førere for brudd på hastighetsbestemmelsene i 2008 imot 6315 i 2007.

UP beslagla 474 førerkort for fart i 2008. I 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 og 2001 var tallene henholdsvis 500, 430, 240, 230, 238, 267 og 218. Dette er en betydelig oppgang, som skyldes bevist satsing på aggressiv kjøring.

RUS

37 personer ble stoppet, mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand, hvorav 23 fikk sine førerkort beslaglagt. Dette er en nedgang sammenlignet med 2007 hvor 44 ble stoppet og 25 fikk sine førerkort beslaglagt. Jeg har ingen god forklaring på denne nedgangen.

AGGRESSIV KJØRING

968 personer fikk en anmerkning på adferd/aggressiv kjøring. 33 av disse fikk beslaglagt førerkortene for aggressiv kjøring mot 40 i 2007.

Samlet har UP-distrikt 08 beslaglagt 527 førerkort i 2008 mot 530 i 2007.

BILBELTE

Det er utstedt 1575 gebyr for ikke bruk av bilbelte og hjelm, i 2007 ble det utstedt 3230 gebyrer.

KONTROLL MED KJØRE- OG HVILETID OG ADR BESTEMMELSENE

Distriktets miljøpatrulje har ansvaret for kontroll av tunge kjøretøy. Her ble det kontrollert 12639 sjåførarbeidsdøgn mot 10042 i 2007.

Politiets kontroller av vegfarende skal ha all kriminalitet for øyet. En økning av innsatsen mot trafikkriminalitet bedrer også innsatsen mot annen kriminalitet.

I 2008 har UP’s patruljer pågrepet 108 (100) personer mistenkt for andre kriminelle handlinger. Oppgangen viser at UP-patruljene tar takk i andre straffbare forhold også. Vi har også et betydelig antall beslag av narkotika og andre gjenstander.

Nedgangen fra 2007 skyldes stort sett at vi har driftet på en annen måte i 2008. Noe som vi regner med vil rette seg i 2009. Bilistene har ikke blitt bedre eller verre. Men vi har hatt en negativ trend i 2008 ved at UP har tatt flere bilister i meget høy hastighet. Kan nevne Mc i 184 km/t i 80 sone, kjørende på bakhjulet like før målingen, bilister i 173 km/t i 70 sone, 148 km/t i 60 sone, 133 km/t i 50 sone. Slik kunne jeg fortsette lenge.

Tall i parentes er for 2007.