OPPDAL: Det som skjedde var at en og en halv stilling ved servicetorget på forskjellig vis ble ledig, og man så at ressursene kunne brukes annerledes.

– Min nye jobb er ikke en ny stilling, det er rett og slett en omstrukturering, forklarer Dombu.

Da det ble besluttet at deler av jobben som leder ved servicetorget skulle struktureres inn i en informasjonsmedarbeiderposisjon, ble samtidig jobben som leder ved servicetorget lyst ut.

Ny leder

Gerd Krovoll ble rekruttert internt, etter at rekordmange søkte på stillingen.

– Vi fulgte prosedyrene med bemanningsselskaper og intervjuer, og Krovoll var den beste søkeren, bekrefter Dombu.

Selv har han jobbet i Rennebu siden servicetorget ble åpnet i 2003. Før det jobbet han både i Meldal kommune, og i Orkladal bedriftsutvikling, og har bakgrunn fra reklamebransjen.

Hardt og hektisk

Kaffen drikker han fra en orange fagforbundskopp som er blitt helt brun på innsiden.

Han legger ikke skjul på at det har vært mye og hektisk jobbing å være leder ved servicetorget, og at det nå er godt å finne tid til å begynne på de mange informasjonsoppgavene som hører til kommunen.

Først og fremst skal det utvikles et digitalt arkiv, det skal utvikles nye hjemmesider, og det kommer nye versjoner av saksbehandlingsverktøyet som skal tas i bruk.

Informasjonsmedarbeideren skal også sørge for info til media, og mating av Rennebunytt som er kommunens unike redskap for å nå ut til innbyggerne.

En av de viktigste oppgavene er også kriseinformasjon, i tilfelle noe slikt skulle oppstå.

– Det er alle ting jeg tidligere har hatt ansvar for, som jeg håper å få økt fokus på.