Det er noen av observasjonene som er gjort i en stor undersøkelse som nå pågår blant villreinjegere i Snøhetta og Ottadalen. Mellom 1.000 og 1.100 svar fra aktive villreinjegere inngår i materialet.

Jegere som deltar i villreinjakta i Sunndalsfjella og resten av Snøhetta-området har svart på undersøkelsen.

Villreinjakta bærer preg av individuell jakt der jegerne stiller på de samme flokkene og dermed presser hverandre. Det kan i mange tilfeller medføre stress og økt skadeskyting, viser rapporten.

Treffer

Jegernes svar viser at 93 prosent av alle førsteskudd mot villrein satt der de skulle, og dyret døde så godt som umiddelbart.

Men de resterende 7 prosent av skuddene viste seg å være bom- eller skadeskudd. Samlet for 2006 og 2007 var tett oppunder 6 prosent av førsteskuddene ikkedødelige. Nær halvparten av dem var bomskudd.

En del dyr ble drept av et raskt oppfølgingsskudd, og andre dyr ble funnet under ettersøk. De fleste ikkedødelige skudd ble registrert i Ottadalen nord der jaktpresset synes å være større enn i Snøhetta.

– Antall ikkedødelige skudd er derfor ikke et godt mål på den lidelsen villreinjakta påfører dyra. Men det kan være et godt mål på jegernes forbedringspotensial, framholder Tore Andestad som er ansvarlig for undersøkelsen.

Ifølge Andestad var trolig mindre enn en prosent av dyra tilbake i fjellet med skade da jakta var over.