Kjell Inge Røkke kan få ekstra mye å rutte med når julegavene skal kjøpes inn. Nå er han i ferd med å hente ut 1,5 milliarder kroner fra sine selskaper. Opplysningene om det store skattefrie uttaket fremkommer i protokollen fra ekstraordinær generalforsamling i hovedselskapet The Resource Group (TRG). «Kr 1 500 000 000 utdeles til selskapets aksjonær,» heter det i protokollen fra møtet som fant sted tirsdag i forrige uke. Selskapets eneaksjonær er Kjell Inge Røkke. Vil Røkke ha ut pengene med en gang, må TRG trolig ta opp det meste av beløpet i lån. Alternativt kan han ta det ut gradvis i takt med at TRG mottar utbytte fra sin viktigste investering, 67,8 prosent av aksjene i Aker. Basert på dagens aksjekurser, og den formulerte utbyttepolitikken i Aker, vil TRG-systemet motta mellom 350 og 700 millioner kroner i årlige utbytter fra Aker fremover. I tillegg til å være hovedaksjonær i Aker, eier TRG Oppdalstoppen 1880 som utvikler et større hyttefelt i Røkkes nabolag i Oppdal, skriver Næringslivsavisen.

(N24, Johann Sundberg, VG)