Jan Ødegård

Ved utgangen av forrige uke innholdt vannmagasinene kraftreserver på 55.484 GWh, som betyr at magasinene er 67,8 prosent fulle. Det er en bedring siste uke på 0,6 prosentpoeng, men hele 2,9 prosentpoeng i forhold til et normalår.'

Det er naturligvis mildt vær og store nedbørsmengder som er årsaken til bedret situasjon. I uke 50 kom det 70 prosent mer nedbør enn normalt, og tilsiget til de norske vannmagasinene var tre ganger så stort som normalt.

Område 3 (nord for Dovre) var for øvrig det eneste som hadde synkende kraftmagasiner sist uke. I resten av landet var det til dels store nedbørsmengder; sør- og øst-Norge økte med 1,1 prosentpoeng til 71,9, vest-Norge økte med 1,6 prosentpoeng til 66,8, mens det i vårt område var en reduksjon på 0,8 prosentpoeng til 63,1.

I det nyopprettede elspotområdet i Midt-Norge falt fyllingen med 1,3 prosentpoeng til 61,3 prosent.

Fyllingen i Midt-Norge er likevel høyere enn på samme tid i 2002 og 2003.

Børsprisen på elektrisk kraft økte med 0,5 øre/kWh i Sør-Norge, mens den falt med 0,5-1 øre/kWh i de andre delene av Norden inklusive Midt- og Nord-Norge. Også i uke 50 hadde Midt-Norge og Nord-Norge litt høyere pris enn de andre nordiske områdene. I snitt for uken var prisen i disse områdene 1,2 øre/kWh høyere enn i Sør-Norge