RENNEBU/OPPDAL: Søkerlisten er ikke offentlig, kommunene Rennebu og Oppdal eier sammen med Siva mindre enn femti prosent av aksjene.

Imidlertid forteller Bredeveien at blant søkerne finner vi mest menn, i aldersklassen «førti pluss.»

– Jeg kan vel gå så langt som til å si at stordelen er fra femti år og oppover, sier Bredeveien.

Bare to søkere er kvinner. Flesteparten av søkerne, eller omtrent halvparten, er hjemmehørende i distriktet.

– Vi er på utkikk etter noen som har erfaring fra å starte egen virksomhet, eller utvikle eksisterende virksomhet. Innovasjon og utvikling skal være i fokus, sier Bredeveien, som sammen med konsulent Bjørn Nervik skal sile søkerne og komme fram til en innstilling til styret.

19.juni skal styret etter planen ansette daglig leder.