OPPDAL: Rundt 15 Krf-medlemmer ga kommunestyrerepresentantene Heidi Pawlik Carlson og Morten Olsen en klar marsjordre under et medlemsmøte mandag kveld:

Valgløftet må holdes, ingen skoler skal legges ned.

Dermed går Krf allerede nå, et drøyt halvår etter høstens kommunevalg, på tvers av posisjonspartner Arbeiderpartiet, som ønsker å legge ned skoler.

Dermed blir det ikke flertall for skolenedleggelser i Oppdal, slik rådmannen har foreslått.

Krf lover langsiktighet i denne avgjørelsen, men setter samtidig nedleggelsesspøkelset opp foran Vollan skole.

– De ytterste skolene har Oase, barnehager og så videre. Vi anser dette som en sterkere setting enn Vollan skole, sier Krf-leder Olsen.

– Vollan mest logisk

Han mener det er et tankekors at nye Aune barneskole har ledig kapasitet, og påpeker at om bare få år vil det være plass til samtlige Vollan-elever på Aune, ifølge prognosene.

Aune har plass til 420 elever, maksimalt 60 på hvert trinn. Skoleåret 2018/19 vil det ifølge prognosene være 418 elever til sammen på de to skolene.

Olsen forskutterer likevel ingen Vollan-nedleggelse.

– Nå legges det ut tomter på Oppdal sør. Vi må se utviklingen an, men umiddelbart mener vi Vollan er det mest logiske å se på.

Må finne 3,8 millioner

I rådmannens forslag til handlingsplan er Drivdalen skole foreslått nedlagt fra høsten 2013, Lønset skole nedlagt fra høsten 2014. Samtidig skal det investeres rundt 39 millioner kroner ved Midtbygda skole, for å få plass til 120 elever.

Ifølge handlingsplanen vil det være en årlig nettobesparelse på 3,8 millioner kroner på en slik strukturendring.

De pengene må Krf nå finne et annet sted. Samtidig må de forholde seg til at både Drivdalen og Midtbygda skoler i fjor ble lovet penger til rehabilitering, totalt rundt 30 millioner kroner i løpet av de kommende årene.

Utsette avdrag

Leder Ola Skarsheim i samarbeidsutvalget ved Midtbygda skole advarte etter at handlingsplanforslaget var presentert mot en redusert utbygging av Midtbygda skole. Krf er nå likevel villige til å se på blant annet dette.

I rådmannens forslag til handlingsplan var det et balanseringsbehov på rundt fem millioner kroner i snitt de kommende fire årene. Økonomisjef Leidulf Skarbø advarte i sin presentasjon av forslaget mot å utsette avdragsbetaling og dermed skyve utfordringene over på andre.

– Dette er ikke først og fremst et spørsmål om økonomi, men om etikk og moral, sa økonomisjefen.

Nå vil Krf likevel se på blant annet denne muligheten for å få budsjettet i balanse.

Utvalg vil se på økonomien

Et utvalg bestående av Carlson, Olsen, Oddbjørn Saltbones og Peder Haugset skal nå lete med lys og lykte etter penger slik at de kan presentere et budsjett i balanse.

Olsen er varsom med å konkretisere hvor de kan hente penger fra før dette arbeidet er i gang.