Åpner offisielt på årets første dag etter å ha investert nye millioner