Ustad kunne ikke unnlate å nevne en annen gråhåret orkdaling med kjeften på rett plass da han snakket om samhandling. Likhetstrekkene mellom Nils Arne Eggen og den tidligere mediemannen Ustad går da også mye lenger enn til en felles barndoms dal. Både budskapet og engasjementet i presentasjonen er åpenbare fellesnevnere.

Nettopp det å nå ut med et budskap, ble poengtert som den kanskje viktigste suksessfaktoren. Det å tørre å stå fram og bruke seg selv i profilering av budskapet, kort sagt å være PR-kåt, er en vesentlig forutsetning for å nå sine mål.

Ustad tok utgangspunkt i visjonen om den gode prestasjon. De som har de beste visjonene og evner å prestere for å nå dem, blir framtidas vinnere. - Alt dreier seg om kommunikasjon i våre dager. Vi har en enorm overflod og et voldsomt mangfold i varer og tjenester. De som klarer seg best i konkurransen er de makter å klargjøre sitt budskap eller produkt best. Etter min mening er det å arrangere et NM på ski på Berkåk uten å ha ei hotellseng på stedet, nærmest en norgesrekord i det å prestere. Vi opplevde noe av det samme under OL på Lillehammer. Der ble det et slagord at de sa at det ikke lot seg gjøre, så vi gjorde det. Vi hadde nemlig en visjon, sa mannen som var ansvarlig for presse- og media i OL-komiteen.

I foredraget snakket Ustad om det å ta kontroll over situasjonen, om å søke utfordringer og gjøre det umulige mulig. Han trakk fram viktigheten av å bryte ned personlige prestasjonsbarrierer og sette fokus på hva man ønsker å oppnå. Det er viktigere å spørre om hvordan verden vil se på oss i 2005 enn å lure på hvordan verden har sett på oss. Bedriftsrådgiveren så også på forutsetningene for å skape godt lagarbeid ut av individuelle ferdigheter i god samhandling.

Odd Ustad trakk spesielt fram det viktige i å klare å finne sin egen profil, eller å bygge sin egen merkevare. - Forferdelig mange kommuner i Norge prøver å profilere seg svært lite originalt, så som «et Norge i miniatyr» eller «kystkommuen». Det som er genuint i Rennebu er uten tvil martnan. I den ligger det elementer som bør kunne gjøre Rennebu til ent sentrum innenfor den sjangeren. - Den tekniske utviklingen går enormt fort, og det er utrolig mye informasjon som hele tiden må roteres i vårt eget lille hode. De som vinner kampen om hodene, er de som er i stand til å kommunisere seg utad, sa Odd Ustad.