Da flommen brøt ut torsdag 14. august var det ingen som så hvor stort omfang naturkatastrofen skulle få. Men snarrådige grunneiere og naboer satt i gang arbeidet med å begrense skadene. NVE har fått regninga for akuttiltakene, men de vil ikke uten videre ta på seg betalingsansvar.

- Kunne ha stoppet arbeidet

Entreprenører og leverandører i Oppdal har til sammen gjort arbeid for godt og vel 2,6 millioner kroner med akuttiltak under og etter flommen i Vinstra. Firmaene har stilt opp på kort varsel, og har måttet innstille annen virksomhet for å få gjort det arbeidet som var nødvendig under flommen.

- NVE vil ikke uten videre ta regningen fordi de ikke selv har bestilt arbeidet. Dette synes jeg er en dårlig måte å behandle folk på. NVE var der under flommen, og de kunne ha stoppet arbeidet, sier Knut Guldberg ved naturskadekontoret som ble opprettet etter flommen.

Varig løsning

Det er ikke avklart hvor elveløpet ved Smegarden camping skal gå. Dette blir også brukt som et argument av NVE for ikke å ta på seg betalingsansvar. I et brev til entreprenørene skriver NVE blant annet at det er uklart om de etablerte steinmurene lar seg innpasse i en varig løsning for elvestrekningen. NVE sier videre at det vil være nødvendig å fjerne betydelige deler av murene og heller finne andre løsninger som er tilpasset landskap og miljø.

NVE vil i samarbeid med grunneierne, kommunen og fylkesmannen sette i gang en planprosess. Resultatet av denne prosessen vil i følge NVE være grunnlaget for NVE sine muligheter for å delta i kostnadsdekningen i forbindlese med hastetiltakene.

Politiet har ansvar

NVE mener at det er politimyndighetene som i første omgang har ansvar for å betale leverandører og entreprenører.

- Det er nok ikke rom i lensmannens budsjett for å ta på seg disse kostnadene. Det blir nok en kamp om hvem som skal betale. Nå er det viktig at vi får en rak avklaring. Det blir veldig vanskelig for bedriftene det gjelder hvis de ikke snart får oppgjør, sier Guldberg.

Seks oppdalsfirma står på listen over de som har gjort arbeid under flommen. Summene varierer fra 39.000 kroner til i overkant av en million kroner. De som har gjort mest arbeid er avhengige av en rask avklaring, og NVE har tatt initiativ til et møte mellom politimyndighet/lensmann og Oppdal kommune for å finne gode løsninger på kort og lang sikt. Møtet skal holdes førstkommende fredag.