OPPDAL: Bildeutstillingen fra Afghanistan var hovedsatsningen under Kulturkraft 09.

Utstillingen er en del av et større prosjekt som museumsdirektør og professor Axel Christophersen fra Vitenskapsmuseet og antropolog Kim Sørenssen står bak. Nå er utstillingen tatt ned.

– Det var på mange måter vemodig å være med på ta ned de 19 flotte bilder\ne fra Afghanistan. Mer enn 500 mennesker har vært innenom utstillingen og fått med seg budskapet om hvilke vilkår kulturarven i Afghanistan har, sier Mogens Juul Rasmussen i Drivverket – kulturhistorisk verksted som står bak Kulturkraft.

Han er veldig fornøyd med at Sørenssen og Christophersen ville komme med utstillingen til Oppdal.

– Det skal rettes en stor takk til fotografene Axel Christophersen og Kim Sørensen for denne unike fotodokumentasjon fra et krigsherjet lands kulturminner. Samtidig skal det rettes en takk til kurator Christin Wanvig Nygaard for et flott utstillingsoppsett og utvelgelsen av bilder til bildespillet «Et lysglimt i mørket – kulturminner i skuddlinjen» som komponist og musiker Frode Fjellheim har satt musikk til, sier Rasmussen.

Årets Kulturkraft markerte inngangen til Kulturminneåret 09 i Oppdal. Nå håper Rasmussen at det blir satt fokus på lokal kultur gjennom hele året.

– I bygda vår har vi en rekke unike kulturminner, og en materiell og immateriell kulturarv som i høy grad kan karakteriseres som Oppdals bidrag til menneskehetens kulturarv. Blant annet har riksantikvaren fredet mer enn 25 bygninger og anlegg av nasjonal betydning, vi har bygdekunstnere som har hatt stor betydning i sin samtid og ikke minst en stolt musikktradisjon, sier Rasmussen.

Han mener at Oppdal må bli flinkere til å ta vare på dette.

– Hva gjør vi for å formidle bygdas rike kulturarv? Et krigsherjet land som Afghanistan arbeider intens med å ta vare på, restaurere og formidle sin tusenårige kultur. Det står det respekt av, sier Rasmussen.

Han utfordrer kulturlivet og næringslivet i Oppdal til å sette i verk flere arrangement i forbinmdelse med kulturminneåret.

Kulturkraft 09 bød også på flere andre arrangementer hvor en del kan karakteriseres som «smale» arrangementer i kraft av de ikke trakk det store publikum. Men for arrangørene er det viktig også å kunne tilby publikum arrangementer for de spesielt interesserte og derigjennom skape interesse for nye tiltak i bygda.