OPPDAL: De befant seg på allmenn grunn, fiskerne som i helga røyk i tottene på hverandre. Likevel begynte de å krangle om hvem som hadde rett til fiskeplassen.

– Det ble en konflikt mellom noen fjellfolk på kvelden lørdag. Vi har mottatt én anmeldelse, men regner med at det kommer flere, sier Finn Skårsmoen ved Oppdal lensmannskontor.

Politiet har ennå ikke helt oversikt over det som skjedde, men en mann fra Oppdal mener seg forulempet, og skal ha svart med å slå en annen mann med en roåre. Vedkommende som hevdet at han ble slått er for tiden sykmeldt. Begge er fra Oppdal, men det skal også blant annet ha vært en mann fra Møre i selskapet.

– De var ute på fiske, og det oppsto uenighet om hvem som hadde rettighet til grunnen, forteller Skårsmoen.

Nå avventer politiet eventuelt flere anmeldelser, og vil avhøre de involverte.