For å begrense smittefaren iverksettes det strenge tiltak i Rennebu

foto