- Norge ga opp allerede før de hadde sitt første tilfelle

foto