– Jeg begynte oppe i Klevan, og har vært med her i Riis-bygget siden vi startet opp her.

Det er tungt arbeid, og det merkes jo ekstra med årene. Men vi har bra oppfølging på HMS, og vi har reale arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø.

Vi har også bra med verneutstyr og mange hjelpemidler som gjør arbeidet lettere enn tidligere.