– Oppdal har i de senere årene fått mange nye boliger gjennom privat utbygging. Men hvordan utfyller de behovet for seniorer og eldre, eller for unge, enslige nyetablerere?

Spørsmålet kommer fra Ola Arne Aune i Kulturhusets venner. Han er selv senior og har bakgrunn som lokalpolitiker og ordfører i Oppdal, og sitter i styret for Kulturhusets venner som har dratt i gang Speakers Corner i kulturhusfoajeen.

Da den nye, folkelige debattarenaen ble lansert tidligere i vinter var E6 gjennom Oppdal tema.

– Det ble bra respons og nå håper vi at mange vi ta turen igjen når vi tar opp temaet seniorboliger, sier Aune til Radio E6.

Mange ønsker seniorbolig

Han viser til at Senior Norge har gjort undersøkelser blant sine medlemmer om hvordan de vil bo når de når senioralder (60/55 år +).

– Ni av ti vil bo i seniorbolig. I kommunene rundt om i landet er det flere former for seniorboliger, fra rene selveierleiligheter med tilgang til ulike nivå for service, til kommunale seniorleiligheter, kollektivhus og bofellesskap, sier Aune, og legger til:

– I Oppdal er det solgt leiligheter med en pris på 4 – 6 millioner kroner, eller enda dyrere, men er dette det riktige for alle, spør Aune.

Slik han opplever situasjonen er det flere eldre som kan tenke seg mindre enheter som de gjerne kan leie fremfor å eie, der leilighetene er tilpasset seniorene.

Fellesfunksjoner

– Kanskje kan det være felles stue og kjøkken som alle kan benyttes. Man kan ta med seg kaffekoppen ned til fellesstua og ta en prat. Det fins flere kommuner som har lyktes godt med å bygge ut slike seniorboliger, sier Aune.

Nå håper han at sambygdingene vil stille opp på Speakers Corner onsdag formiddag og få informasjon om konseptet, og gjerne si sin mening.

– Arrangementet er åpent for alle interesserte og det er gratis, sier han.