Mikkel og Kåre Grøtte fikk Rennebu kommunes kulturpris Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen

– De har gjort både terrenget og historien lett tilgjengelig

Årets kulturprisvinnere i Rennebu har gjort et stor arbeid med å tilrettelegge stier og gjøre informasjon om området tilgjengelig.