foto
Mikkel og Kåre Grøtte fikk Rennebu kommunes kulturpris Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen

– De har gjort både terrenget og historien lett tilgjengelig