Åpnet to nye butikker og brukte 100 mill.: – 2022 overgår forventningene

foto