Trosser omstridt rapport: Mener det må bygges nye sykehjemsplasser