Ifølge NRK Hedmark og Oppland står 157 ordførere bak et opprop som Tynset-ordfører Merete Myhre Moen nå har sendt til finansdepartementet. De frykter at en rekke av landets skattekontor skal bli lagt ned uten debatt.

NRK Trøndelag skriver at Oppdal er foreslått å slås sammen med Orkdal eller Trondheim.

Et opprop som verken ordfører Ola Øie i Rennebu eller ordfører Kirsti Welander i Oppdal har undertegnet.

- Det er en lukket og merkelig prosess, sier ordfører Moen til NRK. Det vi frykter mest er at det er direktoratet som styrer politikken.

Hun legger til at dette har ført til stor usikkerhet i kommuner og skattekontor over hele landet.

I ordføreroppropet viser de blant annet til at det å kunne oppsøke Skatteetaten ikke skal være et gode forbeholdt bare innbyggere i de større byene, og at utenlandsk arbeidskraft er avhengig av personlig oppmøte på nærmeste skattekontor.

De viser til at lange avstander til skattekontoret er svært samfunnsineffektivt, og skriver videre:

"Forslaget om nedleggelse av skattekontorer harmonerer dårlig med avtalen regjeringen har med Venstre om å vurdere å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Dersom regjeringen mener alvor med arbeidsplasser i distriktene må de stanse sentraliseringen som skjer her og nå."

Ordførerne krever i oppropet en åpen, offentlig debatt om saken.