Det er Oppdalsbanken, Norsk Landbruksrådgiving, Fylkesmannen, Nortura og Felleskjøpet som har gått sammen og for tredje året på rad arrangerer en egen konferanse for fjellandbruket.

Konferansen er i utgangspunktet et treårig samarbeidsprosjekt der også Oppdal og Rennebu kommuner har vært aktive samarbeidspartnere, men arrangørene ser ikke bort ifra at det kan bli flere konferanser selv om prosjektet nå går mot slutten.

Fokuserer på fag

- I år går vi også mer tilbake til røttene og fokuserer på det å legge opp en ren fagdag, forteller Jenny Kristin Heggvold fra Norsk Landbruksrådgiving. Og "røtter" blir det bokstavelig talt; med tema som "Sambeite mellom sau og storfe" og "Grovfôrkostnad på leid jord".

Nye muligheter

I tillegg til helt konkrete og praktiske tema så kommer også Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og holder et innlegg om "nye muligheter for fjell-jordbruket".

Tore Bjørkli, landbruksdirektør i Trøndelag kommer og åpner konferansen og deler noen av sine betraktninger med deltakerne.

Det er i de parallelle fagseksjonene at man virkelig skal gå inn på spisskompetansen; innenfor områdene melkeku, ammeku og sau.

Kampen mot snyltere

Ett tema som blir tatt opp av flere er utfordringene i kampen mot snyltere på beite. Her vil fordelene ved å la ammekyr og sau beite i samme område. Foreleser på dette området er professor Snorre Stuen fra NMBU veterinærhøgskolen.

Det vil også bli diskusjon om det såkalte BSRV-viruset og hva man kan gjøre med det opp mot livdyrsalg, utmarksbeite og så videre.

Her er det med andre ord ikke snakk om abstrakt visjonsprat, man går rett på det som for mange bønder er utfordringer i hverdagen.

Ammeku

I år har arrangørene valgt å satse litt ekstra på ammeku. Denne formen for landbruk synes mer og mer interessant for flere og flere bønder, både fordi det er mangel på norskprodusert storfekjøtt, og fordi denne driftsformen passer i områder som Oppdal og Rennebu, steder der det kan være utfordrende med store robotfjøs til melkeproduksjon.

Mange bønder ser også muligheten for å drive med både sau og ammekyr, dyrene kan dele beite, man får en bedre utnyttelse av tilgjengelig fôrressurser og begge artene er med å holde kulturlandskapet ved like.

Oppdal og Rennebu

Arrangørene understreker at dette ikke bare er en konferanse for Oppdal selv om den finner sted på Oppdal og bønder fra Rennebu blir spesielt oppfordret til å melde seg på.

Det er viktig med stor oppslutning rundt konferansen slik man får samlet et stort fagmiljø og at man kan komme sammen og diskutere og lære om felles utfordringer, forklarer Anne Grethe Hoelsether fra Oppdalsbanken.

Konferansen finner sted 21. november.

Ammekyr og storfe egner seg godt på sambeite med sau, de hardføre dyra tåler også det tøffe klimaet til fjelles.