I årets åtte første måneder har NSB-konsernet hatt en omsetning på 9.841 millioner kroner og levert et driftsresultat på 639 millioner kroner. Konsernsjef Geir Isaksen er godt fornøyd med tallene, men understreker at det er enda viktigere at kundene er fornøyde.

– Mange feil på signalanlegg og strømforsyning gjør at punktligheten i august og september for våre passasjertog er på det laveste nivået på flere år. Det er vi svært misfornøyd med, sier Isaksen i en pressemelding.

Isaksen påpeker at kunder på Østlandet i høst har opplevd forsinkede og innstilte tog altfor mange ganger.

– Bane Nor og NSB skal møtes neste uke og diskutere hva vi hver for oss og sammen kan gjøre for å bedre situasjonen, sier han.

Etter høstens valgresultat forbereder NSB seg på konkurranse om persontogtrafikken i Norge.

– Det krever at vi reduserer kostnadene våre og tilpasser virksomheten til det vi skal levere i framtiden. Det innebærer en stor omstilling, som vi er godt i gang med, sier Isaksen.

Nettbuss leverer gode resultater og har gjennomgående fornøyde kunder, mens det har vært en nedgang i godstrafikken, og CargoNet opplever tøff konkurranse fra norske og internasjonale transportører.