Etter initiativ fra Karin Aasbakk, arrangerte Rennebu Frivilligsentral workshop med perling av armbånd til inntekt for kreftsaken.

Tiltaket er en del av Kulturvukku i Rennebu, og onsdag strømmet folk til for å perle armbånd til inntekt for en god sak under det spenstige navnet Fuck cancer.

- Over 100 personer har vært innom, og hver av dem perlet minst to armbånd. Ett fikk de beholde selv, mens de andre blir sortert i tre ulike størrelser og sendt til "Ung kreft", som igjen selger dem for 100 kroner stykket gjennom kreftforeningens nettbutikk, forteller Karin til Opdalingen.

Maj Britt Svorkdal Hess anslår at det i løpet av to bolker, ble laget omtrent 300 armbånd denne dagen. Det skulle bety at kreftforskningen og unge kreftrammede blir tilgodesett med pluss minus 20.000 kroner etter bare noen timers møysommelig perling i sosialt lag på Frivilligsentralen.

- Kreft er en lumsk sykdom som rammer veldig mange, direkte og indirekte. Selv om det er noe dritt, går det an å samles for å skape noe positivt ut av det, sier Karin Aasbakk.

Unge og litt eldre smykkedesignere fikk altså beholde ett armbånd selv, og lagde de to eller flere i tillegg, blir disse sendt til forskning og direkte hjelp til kreftrammede.

Vonheim barnehage, unger fra SFO, 4. klasse ved skolen og elever ved voksenopplæringa var blant alle de som var innom Frivilligsentralen i løpet av dagen og støttet er fantastisk tiltak som altså ble veldig godt mottatt av folket i Rennebu.

Tiåringene Mia Skamfer, Thyra Ramsem og Ane Skamfer bidro i hvert fall med sitt, og i tillegg til at de nå har gitt smykker til kreftforeningen, går de rundt med flotte armbånd de har perlet aldeles på egen hånd.