Seks timers arbeidsdag fungerer svært bra. Det er konklusjonen hos skiferprodusenten Minera på Oppdal, etter å ha prøvd ut kortere arbeidsdag i åtte måneder.

Det var i et intervju med P4 tirsdag morgen at Minera fikk uttale seg om resultatet av 8 måneders 6 timers dag.

De gode resultatene står i grell kontrast til alle protestene mot Sosialistisk Venstrepartis kamp for kortere arbeidsdag. Nylig fikk regjeringen en rapport, som ikke kan vise til et eneste vellykket prøveprosjekt.

– Så langt har ordningen fungert meget bra. Det har egentlig gått over all forventning. Nå produseres det faktisk mer på seks timer enn vi gjorde på sju og en halv tidligere, sier produksjonssjef i Minera Knut Fossum til P4.

Produksjonen har økt med fem prosent. I tillegg har sykefraværet gått ned. Fossum forteller at produksjonskapasiteten var det de var mest spent på før oppstarten av prøveprosjektet med kortere arbeidsdager. Minera slår fast at 6-timersdag passer bra og anbefales for bedrifter med fysisk tungt arbeid.

– Ja helt klart. Du har mer fritid og lengre tid å hente inn igjen en tung arbeidsdag på, sier Fossum. Han anbefaler liknende bedrifter å prøve det samme:

– Absolutt. Både i forhold til å ta vare på arbeidsfolket og bedre utnyttelse av maskiner og utstyr.