RENNEBU: En rennebujeger er idømt ei bot på 12 000 kroner etter å ha satt simler i fare for unødige lidelser med ulovlig ammunisjon. I 2005 ble han dømt i en lignende sak.

Den erfarne jegeren måtte oppleve at hans forklaring ble festet generelt liten lit til da Sør-Trøndelag tingrett behandlet den spesielle saken.

Mannen var på kombinert reinsdyrsjakt og saueleiting like over Storhøa om morgenen torsdag 17. september 2009.

Like over klokken ni fikk han se en reinsdyrsflokk og la seg ned i et dalsøkk 48 meter unna ei simle.

Ble observert av flere jegere

Jegeren ble observert av i alt tre andre også svært erfarne jegere, som avga forklaring i retten og høstet større tillit fra dommerne. De tre oppholdt seg 400 og 100 meter fra hendelsen. En av dem lå høyt oppe og hadde god oversikt.

Stridens kjerne er om det første skuddet traff to simler.

Fire skudd

I alt fire skudd ble avfyrt.

Det første skuddet ble avfyrt mot ei liggende simle, som ble truffet i bogen og spratt opp, sprang noen meter og falt. Jegeren gikk da noen meter nærmere dyret, som reiste seg, og avfyrte nok et skudd.

Deretter har retten lagt til grunn at et tredje skudd ble avfyrt mot simlas hode før et siste skudd ble rettet mot hodet til ei simle liggende noe lenger bak.

Traff to med ett skudd

Jegeren selv hevder å ha oppdaget simle nummer to først etter det tredje skuddet, og at det må ha vært skadeskutt før han kom.

To av vitnene så imidlertid at denne simla begynte å sprelle etter at det første skuddet var avfyrt. Det tredje vitnet så kun denne simla fra sin jaktpost, og så dyret kaste på seg og falle om etter det første skuddet.

Ulovlig ammunisjon

Retten er sikker, og støttet av vitneuttalelse og bilder, på at alle fire skudd ble avfyrt med ulovlig, ikke-ekspanderende prosjektil. Jegeren selv hevder at det første skuddet var med ekspanderende prosjektil, men blir ikke trodd.

Jegeren er dømt etter viltlovens paragraf 56, som retten understreker også omfatter fare for unødige lidelser for dyret.

Retten har ikke funnet bevis for at noen av dyrene faktisk ble påført unødige lidelser, men påpeker at ammunisjonen som ble brukt i de fleste tilfeller i seg selv utgjør en fare for at viltet kun blir skadeskutt. Rikosjetten taler også i retning for unødig lidelse.

Kjente til forbudet

Konklusjonen blir at jegeren «kan lastes for å ha utsatt dyrene for risiko for unødig lidelse».

Jegeren har for øvrig erkjent at han kjente til forbudet mot ikke-ekspanderende ammunisjon. Dette får retten til å konkludere med at jegeren har «handlet meget klanderverdig».

Dømt for andre gang

Den nå 45 år gamle mannen har drevet med reinsdyrsjakt siden han var i 18-årsalderen, og er dermed en meget erfaren jeger. Dette har retten lagt stor vekt på.

Jakten i fjor høst skjedde bare knappe fire år etter at mannen sist ble dømt forhold som ifølge retten er av «samme art og beskytter samme interesser, all den tid man skal hindre at dyr utsettes for unødvendige lidelser».

Mannen ble da idømt en bot på 10 000 kroner og betinget fengsel i 30 dager for brudd på den da gjeldende dyrevernloven.

– Burde ikke skjedd

Retten konkluderer med at med den kunnskap og jakterfaring jegeren hadde, burde han ikke ha avfyrt skudd og absolutt ikke av typen ikke-ekspanderende prosjektil.

Idømmelsen av en bot på 12 000 kroner, alternativt 20 dager i fengsel, og saksomkostningene på 5 000 kroner er i tråd med aktors påstand. Det kostet jegeren dyrt å anke forelegget på 8 000 kroner.

Jegeren fikk dommen forkynt ved Rennebu lensmannskontor fredag.