- For landbruksmaskin - dvs. traktor med utstyr, skurtresker eller andre landbruksmaskiner - med bredde mellom 2,55 m og 3,50 m kan en kjøre langs offentlig vei over kortere veistrekning som ledd i vanlig bruk av maskiner. Det gjelder frå tun til teig, eller teig til teig, i praksis maks 5 km». Dette avsnittet var å finne i 100.000 brosjyrer som ble delt ut i høst.

Brosjyren, «Vis trafikkvett på traktoren», var et samarbeid mellom Vegdirektoratet, Landbruksmaskinimportørenes Forening, Norges Bondelag, politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk.

Ifølge Trønder-Avisa mener Bondelaget grensen bør være betydelig lenger enn fem kilometer og frykter store konsekvenser dersom dette blir håndhevet. Bondelaget mener at bruk av en slik grense ikke er nedfelt verken i forskrift eller veileder.

Selv om Bondelaget var en av initiativtakerne til brosjyren, mener de fokuset ble feil.

- Hovedpoenget har hele tiden vært å fokusere på sikkerhet ved kjøring langs offentlig vei.. I tillegg ønsker vi å skape større forståelse for at landbruket har behov for å kjøre langs offentlig vei, heter det i et brevet Bondelaget har sendt til departementet.