Forsvaret vil i ukene 38, 39, 40, 45 og 46 gjennomføre en flyøvelse med skarpskytning i Hjerkinn skytefelt. Øvelsen, som starter tirsdag 16. september, vil foregå på hverdager.

Øvelsen vil medføre ferdselsforbud i Hjerkinn skytefelt vest for Snøheimvegen, hele døgnet på hverdager i de aktuelle ukene. Under øvelsen vil bommen ved innfart til Snøheimvegen være åpen og bemannet i perioden 08:00-17:00. Resten av døgnet er vegen stengt av sikkerhetsmessige hensyn.

Øvelsen vil ikke påvirke tilbakeføringsprosjektet Hjerkinn PRO. Det vil ikke bli foretatt skyting mot mål der terrengrydding av eksplosivrester er påbegynt.