OPPDAL: Etter en lang runde med diskusjoner mellom FAU og skoleledelsen ved Aune, bestemte ledelsen i slutten av februar å innføre femdagers skoleuke ved Aune fra høsten av.

Underskriftskampanje

– Vi føler at det er mange som er uenige i dette, og som ønsker firedagersuke, forklarer Bente Sande og Ingrid Hoel. Begge har unger som går, og som skal begynne, på Aune skole. Nå har de startet en underskriftskampanje, for å endre beslutningen om femdagersuke.

– Vi har lagt ut underskriftsbøker ved alle matbutikkene i sentrum i Oppdal, forteller Hoel.

– Slik håper vi folk skal bli oppmerksomme, og at de som er i mot femdagersuke engasjerer seg, sier Sande.

Føler seg overkjørt

Selv om avgjørelsen om skoleuken ved Aune er tatt, velger foreldrene å protestere.

– Vi er ikke ferdige med saken, selv om ledelsen er det. Vi føler oss litt overkjørte, forklarer Hoel.

FAU gjorde god nok jobb

FAU stod lenge på i skoleukesaken, og kjempet for firedagersuke, som de mener det er foreldreflertall for. Selv om FAU nå har lagt saken død, mener ikke Hoel og Sande at utvalget har gjort en dårlig jobb.

– De har ikke sviktet oss, men gjorde det de kunne. At vi tar opp saken på nytt, er fordi vi mener det er viktig å se at også andre foreldre er engasjerte, sier Hoel.

– Vi blir sinte, så vi må i alle fall prøve å gjøre noe, sier Sande.