I 5-tiden i dag tidlig ble E6 stengt over Dovrefjell. Veien holdes stengt inntil værforholdene bedrer seg.

Så langt har det været en rolig vinter for de veifarende over Dovrefjell. Dagens stengning er den første i vinter. Veitrafikksentralen melder om vind og tett snødrev, noe som gjør sikten så vanskelig at veien må holdes stengt inntil været roer seg.

Men selv om stegningen er varslet med skilt både i Oppdal og på Ulsberg, er det trafikkanter som kjører til Grønbakken og bli stående å vente ved bommen. Veitrafikksentralen ber trafikkantene heller slå seg til ro med en kaffekopp i Oppdal og vente der inntil veien blir åpnet.