- En lock-down vil være worst case for næringslivet