RENNEBU: Tidligere i vinter gjorde jentene gjorde seg bemerket daelevbedrifter fra Rennebu, Meldal og Midtre-Gauldal møttes ientreprenørskapsmessa Ung skaperlyst i Meldalshallen. De bestebedriftene på denne messa ble siden påmeldt til fylkesmessa, dernivået naturlig nok er hakket høyere.

Amalie, Marit og Ragnhild,som ble plassert i 2. etasje i kjøpesenteret City Syd, nær sagtmidt i folkehopen, gjorde seg også sterkt bemerket også blant debeste. Helt til topps i kategorien beste utstilling/stand,andreplass i kategorien beste bedrift og publikumsprisen bleutbyttet da bedømmingen ble kunngjort, niendeklassingene vedRennebu ungdomsskole gjorde med andre ord nærmest rent bord.

-Publikumsprisen synes jeg er den aller gjeveste. Juryen betegnetdem som salgsorienterte og servicevennlige, sier en stolt lærerRune Stuen.

Juryen, som bestod av senterlederen på City Syd ogandre aktører i midt-norsk næringsliv, var imponert over de galebakerne. Det var også kollegaen fra et av byens bakeri.

- Det varei som driver et bakeri i Trondheim, som ville ha oss somunderleverandør. Hun fikk i hvert fall med seg brosjyrer fra oss,så får vi se hva som skjer, forteller jentene og tar tilsynelatendealt oppstyret med stoisk ro.

Navnet steingal i bedriftsnavnetkommer først og fremst av at gjærbaksten lages i Bygdekvinnelagetsbakeri på Sandbrekka. Her blir både de halvgrove brøda, de groverundstykkene de har kalt flerkornsputer og kanelsnurrene stekt isteinovner, før lekkerbiskenene tilbys kunden. Selv om de for tidenopplever stor suksess, er de tre gründerne slett ikke sikker på hvasom skjer med bedriften i framtiden.

- Vi har sendt inn søknad omplass på Rennebumartnan. Men ingen av oss vet om vi skal utdanneoss til bakere. Men det er veldig artig da, sier Ragnhild, Marit ogAmalie i Steingale Bakere EB.