Oppdal: – Dette er en sak som har versert så lenge at det er på tide å bli ferdig slik at prosjektet kan gjennomføres, sa gruppeleder for Arbeiderpartiet Arnt Gulaker.

Ingen flere tok ordet, og saken ble avgjort på få minutter.

Før behandlingen erklærte Høyre-representantene seg inhabile. Eli Dahle som part i saken, og Ingvil Dalseg på grunn av nære forhold.

– Det er både usaklig og urimelig at naboene skal stoppe dette prosjektet, uttalte Asphaug til Opdalingen før behandlingen.

Han ønsket at kommunestyret med ekspropriasjonssaken nå kunne sette en stopper for denne saken, og viste til at hans byggeplaner er helt i tråd med vedtatte planer i kommunen.

Med det enstemmige vedtaket viser kommunestyret at de også mener at det nå er nok.