Rektor Melhus: - Har sendt ut sms til alle foreldrene

foto