Dovre: Fredag 22. februar 2013 kl. 0405 kjørte en buss fra Lavprisekspressen på vei fra Oslo til Trondheim utfor veien i en slak venstre sving på E6 ca. én km sør for Dombås.

Fører sovnet bak rattet og klarte ikke å hindre utforkjøringen da bussen kom utenfor veibanen. Det var 20 passasjerer ombord og kun fem av disse brukte bilbelte. Én passasjer ble hardt skadet, mens ni passasjerer fikk lettere skader.

Undersøkelsen har vist at føreren ikke var tilstrekkelig uthvilt før han kjørte. Unibuss Ekspress AS hadde ikke rutiner for å sjekke at fører var tilstrekkelig uthvilt for å gjennomføre nattkjøring. Det er heller ikke dokumentert at busselskapet hadde kartlagt farer og vurdert risiko knyttet til nattkjøring og alenearbeid før ulykken.

Det er videre avdekket at bussselskapet gir førerne opplæring i ulykkesberedskap, brannslokking og førstehjelp, men at det manglet prosedyrer og rutiner for sikker evakuering av buss.

SHT fremmer én sikkerhetstilråding basert på denne undersøkelsen.