Endringer i ferieloven fører til at muligheten for å kreve ny ferie etter sykdom er avhengig av om man har tatt ut tidlig eller sen ferie i sommer.

Det nye endringsforslaget innebærer derfor at antallet dager med sykdom som kreves for å kunne få kreve å få ferien utsatt, blir redusert fra seks dager til kun én dag, melder Infotjenester.

Årsaken er at EFTAs overvåkingsorgan ESA har kritisert den nåværende ferielovgivningen i Norge for å bryte med EUs arbeidstidsdirektiv.

Det nye forslaget blir derfor trolig vedtatt i Stortinget, og de nye reglene vil tre i kraft 1. juli i år. Dette fører til at regelverket blir forskjellig for de som har ferie tidlig i sommer, og de som har tatt ut ferien etter 1. juli.

– Forslaget medfører at de gamle reglene vil gjelde til og med 30. juni. Det innebærer at de som blir syke i ferien fram til og med juni, må være syke minimum seks virkedager, inkludert lørdag, for å kunne kreve utsatt ferie. Blir arbeidstaker syk etter 1. juli, holder det med én dag, sier arbeidsrettsjurist ved Infotjenester, Hans Gjermund Gauslaa.

Det er en rekke krav som må være oppfylt før man får rett til utsatt ferie etter én dag med sykdom. Man må være 100 prosent arbeidsufør, man må ha legeerklæring som bekrefter dette, og man må kreve utsettelse i løpet av to ukers tid etter at arbeidet gjenopptas. (ANB-NTB)