Både Gerd-Mette Drabløs fra Venstre og Eli Dahle fra Høyre stilte ordføreren til veggs under kommunestyret onsdag med spørsmål om hva Oppdal kommune egentlig vil med den videregående skolen.

Skolen har søkt om støtte på totalt 900.000 kroner fordelt til et eget skiuniversitet, en søknad ordføreren har lagt fram for formannskapet og som skal videre til kommunestyret. Han har i utgangspunktet ikke funnet rom for en slik støtte til skolen, noe som ble påpekt av representantene.

Ordføreren svarte med at det er fritt opp til kommunestyret å finne midler på kommunens budsjett, men han advarte at dette vil kunne måtte gå ut over andre områder i kommunen.

Eli Dahle var spesielt kritisk til at kommunen ikke har kommet med en egen høringsuttalelse i forbindelse med skolens framtid opp mot fylkeskommunen, men i stedet bifalt høringsuttalelsen fra skolen selv.

Ordføreren informerte om at årsaken var tidspress, og at det var bedre å støtte uttalelsen fra skolen enn å ikke gjøre noe som helst. Dahle svarte at det måtte være mulig å ettersende kommentarer fra kommunen i en så viktig sak.

Ordføreren understreket da i et innlegg at Oppdal videregående er viktig for kommunen, at både ordføreren i Oppdal og Rennebu aktivt er med i møter med skolen, men at når det gjelder spørsmål om penger så er det en sak for kommunestyret.