OPPDAL: Tirsdag klokken 12 presis ble spaden satt i jorda for det nye hotellet. Spaden var stor og tung, og Arthur måtte ha hjelp av både ordfører Ola Røtvei, Jan Kåre Huusa fra kommunen, Bjørn Ove Ansnes fra Oppdalstoppen, entreprenørene Knut Alstad og Kai Jacobsen HENT AS, hotelldriverene Frode Hofstad, Øivind Carsten og Torkel Schive for i det hele tatt å rikke spaden. Blant de mange frammøtte ble det mumlet et ønske om mer effektiv redskap når gravearbeidet kommer i gang for fullt allerede fra onsdag morgen.

Så kunne en entusiastisk og optimistisk Arthur Buchardt ønske alle velkommen til hotellåpning 26. november neste år - til en kaffekopp, et bedre måltid mat, et julebord, et årsmøte, en stor konferanse, litt elsking og litt krangling - altså skal «Oppdal så klart» bli et sted for alle oppdalinger og alle tilreisende.