Vitnett-sjefens drøm: Håper Neas og NTE går sammen

foto